Gdje i kada

Osnovna škola Ljudevit Gaj,
Trg Stjepana Radića 2,
49000, Krapina

8. – 9. lipnja 2019.